sněz tu zeleninu! / eat your vegetables!

8:10
nedávno jsme zjistili zajímavý fakt, který nás překvapil.   po nějaké době jsme měli možnost shlédnout několik pořadů v televizi, v praze televizi nemáme (nepříjde nám tolik fascinující lékařské prostředí, kriminalistika a reklamy, jako zbytku národa) a nemohli jsme si nevšimnout jedné pozoruhodné skutečnosti.   češi jsou gurmáni!   tedy musí být!   jak jinak by jste mohli vysvětlit to enormní množství kulinářských pořadů?   dobře, nechme toho sarkasmu a přiznejme si to - češi rádi žerou!   je jedno co, je jedno jak a je jedno kde.   hlavní je množství a pokud už doma nic nezbylo, tak se pustí telka kde jsou jídla haldy.   jak jsem psal nedávno - veřím, že se blýská na lepší časy a víc si vybíráme co jíme a kupujeme.   jen chci zmínit další dvě, resp. tři fakta.   první je, že češi spotřebují ročně dvakrát tolik masa než je světový průměr a jsme na prvním místě rakoviny tlustého střeva.   je dokázané, že tyhle dvě skutečnosti spolu souvisí.   často se setkávám s tím, že vedu s někým debatu na tohle téma a dotyčný si, sám sobě i mně, nalhává, že jí jen maso sporadicky.   pokud spočítáme všechnu tu pizzu se šunkou, obložené rohlíky a sendviče, saláty a těstoviny s kuřecími kousky, tak opak je pravdou.   tak schválně, kolik je podle vás normální (tedy jestli vůbec), jíst porcí masa za týden?
další fakt je, že 1 hektar půdy uživí jednoho běžně se stravujícího člověka, kdežto 14 vegetariánů či 50 veganů.   důvodem je, že dobytek spotřebuje neskutečné množství obilovin a vody než se dostane na váš talíř.   takže snížení spotřeby masa je vlastně i ekologické.   někteří lidé také tvrdí, že pokud by lidé z celého světa přestali jíst maso úplně, tak by na světě neexistoval hlad.   nechceme vás konvertovat, sami nejsme vegetariáni, jen je to věc k zamyšlení.   byl jsem vegetariánem od svých 12 let a teď s tomášem občasně jíme ryby a cítíme se skvěle.   nikdy jsem vlastně nepochopil, proč lidé obchází oddělení zeleniny obloukem, tedy pokud nepotřebují cibuli, a míří k těm chlaďákům plných růžovo-červené hmoty.   vždyť zelenina je i na talíři daleko vizuálně atraktivnější než maso.

/

we noticed suprising fact recently while watching television.   as we don't own tv (we don't find criminalistics, hospitals and commercials so interesting as the rest of the nation) we found out czechs are gourmets!  we have to be!   how else you could explain the enormous amount of culinary shows?   ok, enough of sarcasm and let's face it - czechs like to guzzle.   it doesn't matter what, where and how.   what matters is the amount and if we already ate everything let's switch on telly for more.   as i already mentioned in previous post it's becoming better and people start to care about what they eat more.   even it's very slowly process.   i just would like to mention another two facts, actually three.   the first fact is our nation eat twice more meat than it's the worlds average and we are on the first place of colon cancer.   it's proved these two facts cohere together.   people very often telling me they eat meat sporadic because they really believe that.   after counting all the salami on pizza, sandwiches, chicken in salads and pastas we find out the truth is the opposite.   well, how many portions of meat per week it's normal?   what do you think?
another fact is 1 hectar of land can feed one person eating meat but can feed 14 vegetarians or 50 (!) vegans.   the reason is animal needs a lot of grains and water before ends up on your plate.   so reduce consumption of meat is also ecological.   some people also think if everybody would stop eat meat there wouldn't be any hunger on the world.   we don't want you convert as we aren't vegetarians either.   i used to be vegetarian from my 12 and i eat sometimes fish now.   i just never understood why people are avoiding vegetables and rather eat the pink-red mass.   after all vegetables is healthier and more attractive on plate than meat.


tomáš a pavel.

You Might Also Like

0 komentářů